Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 29 : N DA: cách nói để giải thích một điều gì đó

Thể cơ bản của N DA là NO DA. NO DA được dùng ở cuối câu khi muốn giải thích điều gì sẽ xảy ra, lý do hoặc trong tình huống nào mà điều đó xảy ra. Trong giao tiếp thân mật, dùng N DA. Để nói lịch sự thì là N DESU.

Trước NO DA không dùng động từ ở thể MASU, mà dùng động từ ở dạng thông thường, như thể từ điển hoặc thể TA. Như vậy, muốn nói “trời sẽ mưa” nếu nhìn thấy đám mây kiểu đó, thì các bạn sẽ nói thế nào?

 

“Trời sẽ mưa” là AME GA FURIMASU. Đổi FURIMASU, “rơi”, sang thể từ điển là FURU, và thêm N DA. Như vậy, nói là AME GA FURU N DA. Để lịch sự thì nói là AME GA FURU N DESU.

Nếu trước NO DA và N DA là danh từ hoặc tính từ đuôi NA thì NO DA biến thành NANO DA, còn N DA thành NAN DA. Ví dụ, nếu muốn nói lý do là vì “công việc”. “Công việc” là SHIGOTO. Câu này sẽ nói là SHIGOTO NAN DA. Để lịch sự thì nói SHIGOTO NAN DESU. 

 

Được đóng lại.