Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 25: 今何時ですか

なんですか

Bây giờ là mấy giờ rồi?

 

Lời thoại:

A: すみません

      Xin lỗi.

B: はい

     Vâng.

A:  いま、なんですか

     Bây giờ là mấy giờ ạ?

B: ちょうど3です。

     Đúng 3 giờ chiều anh ạ.

Từ vựng:

いま: Bây giờ.

なん: Mấy giờ.

ちょうど: đúng

Chú ý:

Cách nói giờ: chữ số + (giờ).

Riêng các số 4,7,9 đều có 2 cách đọc.

Được đóng lại.