Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO ニュース ] 女性議員の割合 日本は世界で165番目

女性じょせい議員ぎいん割合わりあい 日本にっぽん世界せかいで165番目ばんめ

******

スイスにある団体だんたいは、世界中せかいじゅうくに議会ぎかいなか女性じょせい議員ぎいんがどのくらいいるか調しらべて、今年ことしがつついたち結果けっか発表はっぴょうしました。

193のくにのうち、下院かいん議会ぎかいなどで女性じょせい議員ぎいん割合わりあいがいちばんおおいのはアフリカルワンダで61.3%でした。

日本にっぽんは10.2%で、165番目ばんめでした。まえとしより7つ順番じゅんばんがりました。

7つの先進国せんしんこく「G7」のなかもっと割合わりあいおおフランスは39.7%で、世界せかいで16番目ばんめでした。つぎイタリアは35.7%で30番目ばんめ、そのつぎアメリカは23.5%で78番目ばんめでした。G7のなかで100ばん以下いかなのは、日本にっぽんだけでした。

世界せかい全体ぜんたい女性じょせい議員ぎいん割合わりあいは、1995ねんに11.3%でした。今年ことしは24.3%で、2ばいになりました。

単語たんご

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.