Cùng nhau học tiếng nhật

[ 会話 ] Bài 43 : やきしそうですね。

 

シュミット: それ、なんの 写真しゃしんですか。
                         Đấy là hình gì vậy?

わたり へん:お見合みあ写真しゃしんです。
                  Ảnh của mai mối đấy.

                  お見合みあいの 会社かいしゃから もらって たんです。
                   Tôi đã nhận từ công ty mai mối đó mà.

シュミット: お見合みあいの 会社かいしゃが あるんですか。
                         Có cả công ty mai mối sao?

わたり へん:ええ。会員かいいんに なると、自分じぶんの 情報じょうほうや 希望きぼうが コンピューターにれられるんです。
                  Vâng. Khi trở thành hội viên thì có thể nhập vào máy tính thông tin hay nguyện vọng của mình.

                  そして、コンピューターが 適当てきとうな ひとを えらんで くれるんですよ。
                  Và rồi, máy tính sẽ chọn cho mình người thích hợp.

シュミット: へえ、おもしろそうですね。
                         Ồ, nghe có vẻ thú vị quá.

わたり へん: この ひと、どう おもいますか。
                  Người này ông thấy sao?

シュミット: ハンサムだし、やさしそうだし、すてきな ひとですね。
                         Vừa đẹp trai, vừa có vẻ hiền lành, đúng là một người tuyệt đấy nhỉ.

わたり へん:ええ。年齢ねんれいも、収入しゅうにゅうも、趣味しゅみも わたしの 希望きぼうに ぴったりなんです。
                 Vâng. Cả tuổi tác, cả thu nhập, cả sở thích cũng giống hệt như nguyện vọng của tôi đấy.

                 そのうえ 名前なまえも おなじ なんですよ。
                   Hơn nữa, cả tên cũng giống nữa.
                 渡辺わたなべさんと いうんです。
                   Tên là Watanabe.

わたり へん:へえ、コンピューターは すごいですね。
                  Ồ, máy tính tuyệt quá nhỉ.

Được đóng lại.