Cùng nhau học tiếng nhật

かけ

—***—

Cấu trúc

かけ ( …Dỡ dang/sắp…)

[Rーかけ]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Được gắn vào sau dạng liên dụng của động từ, chỉ sự việc đang ở giữa tiến trình. Có trường hợp diễn tả một hành động có chủ ý đã được bắt đầu, nhưng vẫn chưa xong, như ở ví dụ (1), (2), (3). Cũng có trường hợp diễn tả một sự việc không chủ ý đã bắt đầu, và vẫn còn đang ở giữa quá trình diễn tiến, như ở ví dụ (4), (5).

Được đóng lại.