Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 9 : ~と~ ( và )

 

Giải thích:
 
Khi nối 2 danh từ với nhau thì dùng trợ từ 「と」
 
Ví dụ:
 
野菜と肉を食べます。
 
Tôi ăn rau và thịt
 
 
休みの日土曜日と日曜日です。
 
Ngày nghĩ là ngày thứ bảy và chủ nhật

Được đóng lại.