Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 58 : ~多分~でしょう~ ( Chắc hẳn là , có lẽ )

Giải thích:

 

Dùng khi người nói nhận thấy khả năng chắc chắn 90% trở lên.

 

Ví dụ

 

多分その本はおもしろいでしょう!
 
Cuốn sách kia chắc là hay lắm.
 
夏休みに田舎へ帰らないでしょう!
 
Nghĩ hè này chắc không về quê.
 

Được đóng lại.