Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 47 : ~ている~ ( Vẫn đang )

Giải thích:

 

Diễn tả một hành động đang diễn ra.

Diễn tả về một trạng thái ( là kết quả của một hành động) vẫn còn lại, vẫn tiếp tục ở hiện tại.

Dùng để nói về các tập quán, thói quen ( tức là những hành vi được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài) . Nếu là một thói quen hay một hành vi trong quá khứ thì dùng thể「ていました」

Dùng để nói về nghề nghiệp hay tình cảnh của ai đó.

 

Ví dụ :

 

日本語を勉強している。
 
Tôi đang học tiếng Nhật
 
私はベトナムに住んでいます。
 
Tôi sống ở Việt Nam
 
妹は高学校で勉強しています。
 
Em gái tôi đang học cấp 3
 
スーバーで花を売っています。
 
Siêu thị có bán hoa
 
私は明さんを知っています。
 
Tôi biết cô Mei
 
姉さんはドンナィで働いています。
 
Chị gái tôi làm việc ở Đồng Nai
 
日本製の携帯電話を使っています。
 
Tôi đang sử dụng điện thoại của công ty Nhật
 
 
 
Chú ý: Chúng ta dùng mẫu câu này để trả lời khi được hỏi「おしごとはなんですか?」
 

Được đóng lại.