Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 10 : ~ が~ ( nhưng )

Giải thích:
 
「が」Là một trợ từ nối tiếp và có nghĩa là “nhưng”. Khi dùng 「が」để nối hai câu (mệnh đề) thì chúng ta được một câu.Khi muốn miêu tả một hiện tượng tự nhiên thì dùng 「が」trước chủ đề đó.
 
Ví dụ:
 
タイ料理はおいしいですが、辛いです。
 
Món Thái ngon nhưng cay.
 
雨が降っています.
 
Trời đang mưa
 
休みの日は土曜日と日曜日です。
 
Ngày nghỉ là ngày thứ 7 và chủ nhật
 
Chú ý:
 
「が」 Dùng trong 「しつれですが」hoặc 「すみませんが」để mở đầu một câu nói nên không còn mang ý nghĩa để nối hai câu,mà chỉ còn mang ý nghĩa nối tiếp mà thôi.
 
しつれですが、お名前は?
 
Xin lỗi, bạn tên gì?
 
すみませんが、手伝ってもらえませんか?
 
Xin lỗi, có thể giúp tôi được không?

Được đóng lại.