Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 98 : ~にすぎない ( Chỉ … )

Giải thích:

Chỉ cỡ…, không nhiều hơn….

Ví dụ :

それが本当にあるかどうかは知りません。例として言っているに過ぎないんです。
 
Chuyện ấy tôi không biết là có đúng không, chẳng qua tôi chỉ nêu lên làm vì dụ mà thôi
 
そんなに怒られるとは思ってもみなかった。からかったに過ぎないのに。
 
Tôi không ngờ lại bị la như thế, tôi chỉ muốn ghẹo chọc một tí thôi mà

Được đóng lại.