Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 89 : ~にあって~ ( vì….. )

Giải thích:

Thể hiện ý nghĩa dực theo tình huống đã được đề cập ở đó…..

Ví dụ :

母は病床にあって、なおも子供たちのことを気にかけている。
 
Mẹ tôi, đã nằm trên giường bệnh mà vẫn còn lo nghĩ tới các con
 
こんな厳寒の地にあって、新鮮な野菜が食卓に上がるなど、滅多にないことだ。
 
Ở một miền đất lạnh lẽo khắc nghiệt như thế này, hẳn là rau tươi hiếm khi được dọn lên bàn

Được đóng lại.