Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 20 : ~としたら~ ( Giả sử, nếu cho rằng )

Giải thích:
 
Thể hiện mong muốn giả định
 
Ví dụ:
 
家で建てるとしたら、大きい家がいい。
 
Giả sử mà xây nhà thì tôi sẽ xây một ngôi nhà lớn
 
もし1億円の宝くじがあったとしたら、家を買おう
 
Giả sử tôi mà trúng số 100 triệu yên thì tôi sẽ mua nhà
 
いらっしゃるとしたら、何時ごろになりますか?
 
Giả sử nếu anh đến thì sẽ đến lúc mấy giờ?
 
仮に外国へ行くとしたら、日本へ行くだろう。
 
Giả sử nếu đi nước ngoài thì tôi sẽ đi Nhật
 

Được đóng lại.