Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 33 : Sự khác nhau giữa AGEMASU và KUREMASU

Trong tiếng Nhật, chúng ta sử dụng các động từ khác nhau tùy thuộc vào việc đang đứng ở vị trí người cho hay người nhận.

Giống như trong bài này, anh Kenta là người cho. Khi người nói cho người nghe một vật gì đó, thì người nói sẽ dùng từ AGEMASU. AGEMASU cũng được dùng để chỉ hành động chung chung là đưa cho người khác cái gì đó.

Tuy nhiên, các bạn hãy lưu ý là từ AGEMASU hàm ý là mang đến ân huệ hay lợi ích cho người nhận. Vì thế sẽ không lịch sự nếu dùng từ này khi nói về việc đưa cái gì đó cho người trên. Trong trường hợp như vậy thì dùng từ SASHIAGEMASU.

Còn nếu được ai đó đưa cho cái gì thì bạn dùng KUREMASU vì lúc này bạn đứng ở vị trí của người nhận. Vì thế khi anh Kenta nói sẽ đưa bức ảnh cho chị Anna, chị Anna dùng từ KUREMASU, vì anh Kenta là chủ ngữ. 

Cũng có thể dùng KUREMASU, khi nói về việc người thân thiết của mình, ví dụ như người trong gia đình, được ai đó đưa cho cái gì. Những người này thuộc nhóm người thân thiết, tiếng Nhật gọi là UCHI.

Để nói tiếng Nhật đúng cách phải chú ý để phân biệt giữa khái niệm UCHI, “những người thân thiết với mình” và SOTO, “những người không thân thiết”. Chúng ta không dùng các từ kính ngữ khi nói về những người thuộc nhóm UCHI. 

 

Được đóng lại.