Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 116 : ~わけだ~ ( có nghĩa là…, là vì… )

Giải thích:

Có nghĩa là…
Giải thích nguyên nhân, lý do là vì…..

Ví dụ:

彼女の母親は私の母の妹だ。つまり彼女と私はいとこ同士なわけだ。
 
Mẹ cô ấy là em gái mẹ tôi. Nghĩa là, cô ấy và tôi là chị em họ với nhau
 
彼女は猫を3匹と犬を1匹買っている。一人暮らしで寂しいわけだ。
 
Cố ấy nuôi 3 con mèo và một con chó là vì cô ấy sống một mình

Được đóng lại.