Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 89 : ~こそ~ ( Chính là, chính vì… )

Giải thích:

Thể hiện ý nhấn mạnh

Ví dụ :

よろしくお願いします。
 
Nhờ anh giúp đỡ cho
 
こちらこそよろしく。
 
Chính tôi mới là người phải nhờ anh giúp đỡ
 
今年こそ「源氏物語」を終わりまで読むぞ。
 
Năm nay chính là lúc phải đọc xong cuốn “truyện Genji”
 
今でこそ、こうやって笑って話せるが、あの時は本当にどうしようかと思ったよ。
 
Chỉ bây giờ tôi mới cười nói thế này được, chứ lúc đó tôi đã lo lắng không biết phải làm sao
 

Được đóng lại.