Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 75 : ~からいって~ ( Nếu đứng từ góc độ…. )

Giải thích:
~からいって~: Nếu đứng từ góc độ

~からいうと~: Nếu nhìn từ quan điểm

~かれいえば~: Nếu nói từ góc độ

Ví dụ :

さっきに返事のしかたから言って、私はあの人に嫌われているようだ。
 
Căn cứ trên cách trả lời lúc nảy, thì dường như tôi bị người đó ghét
 
あの口ぶりから言って、彼はもうその話を知っているようだな。
 
Xét về giọng nói lúc đó thì dường như anh ấy đã biết chuyện đó rồi
 
あの日と性格から言って、そんなことで納得するはずがないよ。
 
Nếu đứng từ góc độ của anh ấy thì tôi cho rằng anh ấy sẽ không đồng ý vì một việc như thế đâu
Chú ý:
 
Có nghĩa giống với các cụm từ sau~か見ると、~か見れば、~か考えると、~か考えば。
 

Được đóng lại.