Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 2 : ~ばいいのに~ ( Giá mà, ước chi, đáng lẽ nên )

Giải thích:
 
Dùng khi biểu hiện cảm xúc mong muốn, tiếc nuối hoặc khuyên nhủ (ngược lại với hành động người khác đang làm)
 
Ví dụ:
 
彼はここにいて、私を助けてくれればいいのに。
 
Ước gì anh ấy có ở đây để giúp tôi
 
たくさんお金があればいいのに。
 
Ước gì tôi có nhiều tiền
 
もっと勉強すればいいのに。
 
Đáng lẽ tôi nên học nhiều hơn thế nữa
 
Chú ý:
 
Mẫu câu này thường dùng để thể hiện cảm xúc của người nói và kết thúc câu sẽ là ばいいのに ,
hoặc chỉ thêm một vài từ cảm thán như
 
なあ私が教師であればいいのになあ
 
Giá mà tôi là giáo viên
 
Với danh từ thì chuyển đổi như sau:
 
N でいればいいのに

Được đóng lại.