Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 98 : ~てこそはじめて ( Nếu có….thì có thể được, nếu không thì khó mà )

Giải thích:

Nếu thỏa mãn điều kiện…thì có khả năng xảy ra đấy, nhưng nếu không có điều kiện…thì khó mà đạt được.

Ví dụ:

会社に入ってこそはじめて分かる仕事だ。
 
Nếu vào công ty thì mới biết công việc được
 
大人になってこそはじめて、酒のうまさが分かる。
 
Nếu trở thành người lớn thì mới biết được độ ngon của rượu được.
 
失敗してこそはじめて、この仕事も難しさが本当に分かるだろう。
 
Nếu thất bại thì mới có thể hiểu được độ khó của công việc này.
 

Được đóng lại.