Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 89 : ~そばから ( Vừa…ngay )

Giải thích:

Vừa làm gì đó, thì liền ngay
Diễn tả sự lặp lại cùng một sự việc

Ví dụ :

聞いたそばから忘れてしまう。
 
Nghe xong là quên mất ngay
 
読んだそばから抜けていって何も覚えていない。
 
Đọc xong là chữ bay hơi hết không còn nhớ gì
Chú ý:
Cũng ghép với thể Vた mang ý nghĩa vừa làm gì thì ngay sau đó

Được đóng lại.