Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 83 : ~ことこのうえない(~ことこの上ない) Rất là

Giải thích:

Thể hiện ý nghĩa mức độ rất cao, được dùng để người nói thể hiện cách nói mang tính cảm xúc, cũng có hài lòng và không hài lòng.

Ví dụ:

丁重なことこの上ないごあいさつをいただき、恐縮しております。
 
Tối rất cảm kích trước lời chào không gì có thể trang trọng hơn của quý Ngài.
 
その風景は、寂しいことこの上(も)ないものであった。
 
Phong cảnh ấy buồn tưởng chừng không gì có thể buồn hơn

Được đóng lại.