Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 76 : ~おぼえはない(~覚えはない) Không nhớ, chưa từng có kí ức về

Giải thích:

Dùng để thể hiện tính thỏa đáng của bản thân, cho rằng bản thân là không xấu vì nhất định chưa từng làm việc như thế.
Ngoài ra, còn dùng khi chỉ trích đối tượng cho rằng không có lý do hay một căn cứ được làm.

Ví dụ :

彼があんなに怒るようなことを言った覚えはないんだけど。
 
Tôi không nhớ là mình đã nói gì để anh ấy phải giận dữ như thế
 
私はあなたにお金を借りた覚えはありません。
 
Tôi không nhớ là đã mượn tiền của bạn.
 
こちらは山田にいじめられた覚えはないのだが、山田は「いじめて悪かった」と謝ってきた。
 
Tôi không nhớ là đã bị Yamada bắt nạt, vậy mà cậu ấy lại đến nói là ” Xin lỗi hôm trước đã bắt nạt cậu”
 

Được đóng lại.