Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 51 : ~ないではすまない ( Không thể không làm gì đo, buộc phải làm )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp biểu thị việc bắt buộc phải làm gì đó, không còn lựa chọn nào khác.

Ví dụ :

知り合いに借りたキャンプ用のテントをひどく破ったしまった、新しいのを買って返さないではすまないだろう
 
Cái lều dùng để cắm trại mà tôi mượn của người quen đã rách tả tơi, phải mua cái mới để trả mới được.
 
こんなひどいことをしたんでは、お母さんにしかられないではすまないよ。
 
Làm một việc tệ hại như thế này thì thế nào cũng bị mẹ mắng cho mà xem.
Chú ý:
Có thể dùng được theo dạng sau:ずにはすまない。
 

Được đóng lại.