Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 120 : ~とて ( Dù là )

Ví dụ:
私とて悔しい気持ちは皆と同じである。
 
Dù là tôi cũng có tâm trạng tức tối như mọi người.
 
いくら愚か者だとて、そのくらいのことはわきまえていてもよさそうなもだが。
 
Dù có đần độn đến đâu, thì những chuyện như thế này, lẽ ra nó cũng phải biết phân biệt rõ ràng, vậy mà…
 
たとえ病気だとて試合は休むわけにはいくまい。
 
Dù có bệnh thì cũng không được nghĩ thi đấu.

Được đóng lại.