Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 111 : ~というところだ ( Đại khái ở mức, bét nhất thì cũng )

Giải thích:

Khi trước というところだ là một cụm từ chỉ số lượng thì có nghĩa “dù nhiều đến đâu, dù cao đến đâu, thì cũng ở mức này”.

Ví dụ:

このあたりは雨が降ってもせいぜい1時間というところで、大雨にはあらない。
 
Vùng này có mưa cũng chỉ 1 tiếng là cùng, không có mưa to.
 
この電気車は、出ても最高速度時速30キロといったところだ。
 
Cái xe điện này, dù chạy hết cỡ thì tốc độ tối đa là 30km
 
先頭の選手はゴールまであと一息というところです。
 
Đại khái là vận động viên dẫn đầu chỉ còn một chút cố gắng nữa là sẽ đến đích
 

Được đóng lại.