Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 違 ( Vi )

—***—

Kanji:

Âm Hán:

Vi

Nghĩa: 

Cách xa, làm trái, chia lìa

Kunyomi ( 訓読み ).

たが(える),たが(う)

Onyomi ( 音読み ).

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
違約いやくsai ước, thât hứa
場違いばちがいkhông thích hợp; không hợp chỗ
違反するいはんするlàm trái
仲違いなかたがいsự bất hòa
違いないちがいないkhông khác nhau, không nhầm lẫn
違法するいほうするsai phép
勘違いかんちがいsự phán đoán sai lầm; sự nhận lầm; sự hiểu lầm; sự hiểu sai; phán đoán sai lầm; nhận lầm; hiểu lầm; hiểu sao
人違いひとちがいsự nhầm lẫn người này với người khác
違犯いはん vi phạm
品違いしなちがいgiao nhầm

Được đóng lại.