Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 29 : ~なくてもいいです~ ( Không phải, không cần…..cũng được )

 

*Giải thích:
 
Mẫu câu này biểu thị rằng một đối tượng nào đó không phải làm một việc gì đó
 
*Ví dụ:
 
明日来なくてもいいです。
 
Ngày mai anh không đến cũng được
 
しなくてもいいです。
 
Không làm cũng được
 
急がなくてもいいです。
 
Không cần vội vàng như thế đâu

Được đóng lại.