Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 20 : ~ましょう~ ( chúng ta hãy cùng )

 

Giải thích:
 
Diễn tả sự thôi thúc cùng nhau làm việc gì đó.
 
Ví dụ:
 
ちょっと、休みましょう。
 
Cùng nghỉ một chút nhé
 
では、終わりましょう。
 
Chúng ta kết thúc thôi
 
Chú ý:
 
Nằm trong mẫu câu thường dùng để rủ rê người nghe cùng làm việc gì đó
 
 
A: いっしょに 昼ごはん を食べませんか?
 
A: cùng đi ăn trưa nhé
 
B: ええ、食べましょう。
 
B: ừ, cùng đi

Được đóng lại.