Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 19 : ~に~回 ( Làm ~ lần trong khoảng thời gian.)

 

Giải thích :
 
Diễn tả tuần suất làm việc gì đó trong một khoảng thời gian
 
Ví dụ:
 
私は 一月に2回映画を見ます。
 
Tôi xem phim 2 lần 1 tháng
 
私は 一週間に4回日本語を勉強します。
 
Tôi học tiếng nhật 4 ngày 1 tuần
 
 
 

Được đóng lại.