Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 9 : 山田さんはいらっしゃいますか? ( Cô Yamada có ở đấy không? )

 

山田さんはいらっしゃいますか?
クオン

Cường
はい。ABC電器です。Xin chào! Đây là công ty điện tử ABC.
取引先

Khách hàng
ジャパン会社の田中と申しますが、
山田さんはいらっしゃいますか?
Tôi là Tanaka ở công ty Japan Gaisha.
Cô Yamada có ở đấy không ạ?
クオン

Cường
やっ山田ですね。

少々お待ちください。
Ya... Yamada phải không ạ?

Xin đợi một lát.

Với người ngoài công ty, hãy dùng kính ngữ

VD: tên + to môshimasu= “tôi tên là __” 

tên + wa irasshaimasu ka?= “__ có ở đấy không?”  

imasu(có) → irasshaimasu (có - kính ngữ )
Trả lời điện thoại
 
Sử dụng kính ngữ sao cho đúng khi nói chuyện qua điện thoại là một việc rất khó. Vấn đề nằm ở chỗ, cần phải xác định được đúng mối quan hệ giữa "mình và người nói chuyện với mình". Họ là người cùng công ty hay người ngoài công ty. Khi nói với người ngoài công ty về những người cùng công ty, phải dùng cách nói khiêm tốn, giống như khi nói về bản thân. Ví dụ, khi nói với người ngoài công ty là "Giám đốc Suzuki hiện đi vắng", không nói SUZUKI SHACHÔ "giám đốc Suzuki", hay SUZUKI SAN "ông Suzuki", mà chỉ nói SUZUKI WA GAISHUTU SHITE IMASU"Suzuki hiện đi vắng".

Ở Nhật có nhiều họ phổ biến, nhất là các họ SATÔ, SUZUKI, TAKAHASHI. Ngoài ra còn có rất nhiều họ khác, trong đó có nhiều họ phát âm gần giống nhau. Nếu không nghe rõ họ tên của người đối thoại thì hãy đề nghị nhắc lại một lần nữa bằng câu: MÔ ICHIDO, O-NAMAE O ONEGAISHIMASU "Làm ơn cho biết tên một lần nữa ạ". (Người Nhật thường dùng họ thay cho tên.)
 

Được đóng lại.