Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 28 : Sự khác nhau giữa KARA và NODE

Chúng ta dùng cả KARA và NODE để giải thích lý do. Ví dụ, nếu một tính từ, như KAWAII, nghĩa là “dễ thương”, là lý do, thì có thể nói cả 2 cách là KAWAII KARA hoặc KAWAII NODE.

Nhưng khi dùng với tính từ đuôi NA hoặc danh từ, thì KARA trở thành DAKARA, và NODE trở thành NANODE. 

Ví dụ, YAKUSOKU, “lời hứa”, là một danh từ. Khi muốn nói YAKUSOKU là lý do thì nếu dùng KARA, sẽ nói là YAKUSOKU DAKARA. Nếu dùng NODE, sẽ nói là YAKUSOKU NANODE. 

 

 

KARA và NODE gần như là giống nhau. Nhưng nếu dùng NODE, thì nghe sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi vì âm N trong NODE nghe nhẹ nhàng hơn âm K trong KARA. Vì vậy, trong công việc hoặc những dịp trang trọng thì NODE thường được sử dụng nhiều hơn. Vì thường thì người Nhật muốn thể hiện sự hòa nhã và lịch sự vào những lúc như thế. 

 

Được đóng lại.