Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 55 : ~たあとで ( Sau khi )

Giải thích:

 

Mẫu câu này dùng để diễn tả sự việc được thể hiện ở động từ 2 sau khi sự việc được biểu thị ở động từ 1 xảy ra.

 

Ví dụ

 

この本、あなたが見たあとで、私にも貸してください。
 
Sau khi bạn đọc xong cuốn sách này thì cho tôi mượn nhé
 
仕事のあとで、カラオケにいきませんか?
 
Sau khi xong việc thì đi hát karaoke không?
 
Chú ý:
 
So với「Động từ thểてから」thì mẫu câu này thể hiện rõ hơn trình tự thời gian trước sau của sự việc.
 

Được đóng lại.