Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N4 ] Câu 12 : ~でしょう~ ( Có lẽ )

Giải thích:

Dùng để diễn đạt sự suy xét, phán đoán của người nói căn cứ vào thông tin có được.
Ở dạng nghi vấn, dùng để hỏi về sự suy xét, phán đoán của người nghe.

Ví dụ:

明日天気がいいでしょう。

 

Ngày mai có lẽ trời sẽ đẹp

 

6時までには彼は帰ってくるでしょう。

 

Có lẽ 6h anh ấy sẽ về tới

Được đóng lại.