Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N4 ] Câu 1 : ~(も)~し、~し~( Không những mà còn , vừa vừa )

 

Giải thích:
 
Thường dùng để liệt kê lý do, nguyên nhân cho một hành động tiếp sau theo.
 
Ví dụ:
 
 
お腹がすいたし、のどが渇いたし、すこし食べてみたいです。
 
Vừa đói vừa khát nên tôi muốn ăn một chút gì đó
 
このシャツは色もきれいだし、デザインもいいですね。買いたいですと。
 
Cái áo này màu đẹp và thiết kế đẹp. Tôi muốn mua nó
 
今日は週末だったし、天気がよかったので、公園は人が多かったです。
 
Vì hôm nay là cuối tuần, thời tiết lại đẹp nên công viên rất đông người

Được đóng lại.