Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 73 : ~てしようがない~ ( Không thể chịu được )

Giải thích:

không thể chịu được, không biết làm sao, quá ~ (không kiểm soát được)

Ví dụ :

今日は暑くてしようがない。
 
Hôm nay nóng chịu không nổi
 
彼に会いたくてしようがない。
 
Tôi muốn gặp anh ấy vô cùng
 
この仕事はやめたくてしようがないが、事情があってやめられないのだ。
 
Tôi muốn bỏ công việc này nhưng vì hoàn cảnh nên không bỏ được
 
Chú ý:
Chủ ngữ giới hạn ở ngôi thứ hai
 
Giống với mẫu てたまらない

Được đóng lại.