Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 34 : ~になれる ( Trở thành, trở nên )

*Ví dụ:
 
毎日日本語を勉強しているので日本語が上手になれました
 
Vì ngày nào cũng học tiếng Nhật nên tôi nghĩ sẽ trở nên giỏi tiếng Nhật
 
彼女には教師になれるような力量はない
 
Cố ấy không có lực để trở thành giáo viên được
 
わたしたちは趣味が同じのできっと有人になれる。
 
Chúng tôi có cùng chung sở thích nên chắc chắn sẽ trở thành bạn thân với nhau.
 

Được đóng lại.