Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 114 : ~よりほかない~ ( Chẳng còn cách nào khác là… )

Giải thích:

Không còn cách nào khác là phải….

Ví dụ:

アンさんよりほかにこの仕事を任せられる人がいない。
 
Không thể giao công việc này cho ai khác ngoài anh An
 
この部屋は静かで、時計の音よりほかに何の物音も聞こえなかった
 
Căn phòng đó yên tĩnh, chẳng nghe tiếng động nào khác ngoài âm thanh của chiếc đồng hồ
 
お金がないのなら、旅行はあきらめるよりほしかたがないね。
 
Nếu không còn cách nào khác là phải bỏ chuyến du lịch thôi
 

Được đóng lại.