Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 68 : ~おそれがある~(~恐れがある ) Có lẽ, không chừng là, lo lắng về

Giải thích:

Diễn tả tình trạng sự việc diễn biến theo chiều hướng xấu.

Ví dụ :

今夜から明日にかけて津波の恐れがあるので、厳重に注意してください。
 
Sợ rằng đêm nay và ngày mai sẽ có sóng thần, mọi người hãy hết sức cảnh giác
 
この病気人から人へ伝染する恐れがある。
 
Bệnh này không chừng sẽ truyền nhiễm từ người này sang người khác
 
再び噴火する恐れがあるため、警戒区域の住民に避難勧告が出された。
 
Vì e rằng núi lửa sẽ phun trào, nên người ta đã khuyến cáo mọi người trong khu vực nguy hiểm đi lánh nạn
 

Được đóng lại.