Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 66 : ~うえで(~上で)Sau khi…thì

Giải thích:

Diễn tả tình trạng đầu tiên làm gì tiếp theo sẽ có kết quả đó

Ví dụ :

では、担当も者と相談した上で、改めてご返事させていただきます。
 
Vậy thì sau khi thảo luận với người phụ trách xong, tôi sẽ hồi đáp cho quý ông
 
一応ご両親にお話しなさった上で、ゆっくり考えていただいてけっこうです。
 
Cô có thể từ từ suy nghĩ, sau khi đã trình bày qua với bố mẹ
 
やると言ってしまったうえで、何が何でもやらなければならない。
 
Sau khi đã lỡ nói là làm rồi thì có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải làm
 

Được đóng lại.