Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 6 : ~にあたる~ ( Tương ứng với, tức là, trùng với, trong, tại )

Giải thích:
 
Dùng khi thể hiện một sự vật / sự việc tương ứng, giống với, trùng với hoặc tương đương với một sự vật / sự việc khác
 
Dùng thể hiện một cách nghiêm trang một tình huống, dịp, thời điểm đặc biệt nào đó
 
Ví dụ:
 
1キロは1000メートルに当たる。
 
1km tương đương 1000 mét
 
今日はテトは日曜日にあたる。
 
Năm nay tết trùng vào chủ nhật
 
他人を指さづのは失礼にあたる。
 
Chỉ tay vào người khác là thất lễ đó
 
Chú ý:
 
Thường dùng trong trường hợp định nghĩa, giải thích
 

Được đóng lại.