Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 48 : ~かねる ( Không thể, khó mà có thể )

Ví dụ : 

そのご意見には賛成しかねます。
 
Khó mà tán thành ý kiến ấy của anh được
 
残念ながら、そのご提案はお受けいたしかねます
 
Rất tiếc, tôi không thể tiếp nhận đề nghị ấy của anh được
 
その人が、あまりにも子供の心理を理解していないようなしかり方をするものだから、見かねて、つい口を出してしまったんだ。
 
Vì thấy người ấy la mắng trẻ con mà không hiểu một tí gì về tâm lý của chúng, nên tôi không nhịn được, phải lên tiếng thế thôi
Chú ý:
Hình thức mẫu câu là khẳng định nhưng mang ý nghĩa phủ định.

Được đóng lại.