Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 4 : ~しか~ない ( Chỉ có cách là, đành phải, chỉ làm gì, chỉ có )

Giải thích:
 
Dùng khi thể hiện nhận thức là không còn lựa chọn nào khác, không còn phương pháp nào khác ngoài cách đó.
 
Dùng khi nói đến một việc chủ thể chỉ hành động nào đó, ngoài ra không làm hành động nào khác, hoặc chỉ có một trạng thái / tính chất nào đó
 
Ví dụ:
 
こんなことは友達にしか話せません。
 
Những chuyện như thế này thì chỉ còn cách là nói với bạn bè mà thôi
 
彼は自然のものだけしか食べない。
 
Ông ấy chỉ ăn những đồ ăn làm từ nguyên liệu tự nhiên
 
月曜しか空いている日はないんで、打ち合わせはその日にしてもらえませんか
 
Tôi chỉ rãnh vào thứ hai, không biết chúng ta có thể sắp đặt, chuẩn bị vào hôm đó không?
 

Được đóng lại.