Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 38 : ~せめて~ ( Dù chỉ….cũng muốn….. )

Giải thích:

Dùng để thể hiện mong muốn tha thiết của người nói để được đáp ứng nguyện vọng của mình,

dù là ở mức độ tối thiểu nhất. せめて=少なくとも(ít nhất)

Ví dụ : 

夏はせめて一週間ぐらい休みが欲しい。
 
Mùa hè, chúng tôi mong được nghỉ ít nhất cũng khoảng 1 tuần
 
小さくてもいい。せめて庭のある家に住みたい。
 
Tôi muốn ở trong một căn nhà, dù chật cũng được, nhưng tối thiểu phải có vườn
 
せめてあと三日あれば、もうちょっといい作品が出せるのだが。
 
Chỉ cần có thêm 3 ngày nữa là tôi có thể hoàn thành tác phẩm tốt hơn thế này
 

Được đóng lại.