Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 36 : ~ろくに~ない ( Không….một chút gì )

Giải thích:

Diễn tả sự phủ định hoàn toàn

Giải thích :

あいつは昼間から酒ばかり飲んでろくに仕事もしない。
 
Gã đó suốt ngày chỉ biết có rượu chè, hầu như chẳng làm việc gì cả
 
あの子たあらろくに勉強もしない
 
Con bé đó hầu như chẳng học hành gì cả
 
彼女は今日ろくに何にも食べなかった。
 
Cô ấy cả ngày hôm nay chẳng ăn cái gì
 

Được đóng lại.