Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 30 : ~たうえで~(~た上で) Xong……… rồi, về mặt……

*Giải thích:
 
Cách thể hiện khi muốn diễn đạt một việc gì đó trước và kết quảcủa việc đó dẫn đến việc tiếp theo.Chủ thể của vế trước và vế sau của câu là một người.
 
Vế sau thể hiện hành động ý chí.Về mặt, phương diện, phạm vi… Dùng khi nó là dựa theo điều kiện,thông tin nào đó.
 
*Ví  dụ:
 
担当の者と相談した上で、改めてご返事させていただきます。
 
Sau khi thảo luận với người phụ trách xong, tôi sẽ hồi đáp cho quý ông
 
一応ご両親にお話しなさった上で、ゆっくり考えていただいてけっこうです。
 
Cô có thể từ từ suy nghĩ, sau khi đã trình bày qua với bố mẹ cô
 
会社で話し合った上で、仕事をやめました。
 
Sau khi thương lượng ở công ty, tôi đã quyết định nghĩ việc
 

Được đóng lại.