Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 17 : ~にこしたことはない ~ に越したことはない ( Nên phải, tốt hơn )

*Giải thích:
 
Diễn tả chuyện xảy ra là đương nhiên, mang tính bình thường
 
*Ví dụ:
 
体はじょうぶにこしたことはない。
 
Không gì bằng thân thể được khỏe mạnh
 
お金はあるにこしたことはない。
 
Tiền bạc, có vẫn tốt hơn
 
そうじのことを考えない限り、家は広いにこしたことはない。
 
Nếu không nghĩ tới sự quét dọn thì nhà cửa rộng rãi vẫn tốt hơn
 

Được đóng lại.