Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 125 : ~をもとにして(~を元にして)Dựa trên, căn cứ trên

Giải thích:

Lấy một sự vật, sự việc làm căn cứ, cơ sở, tư liệu cho phán đoán

Ví dụ:

史実をもとにした作品を書き上げた。
 
Tôi đã viết xong một tác phẩm lấy dữ liệu từ sự thật lịch sử
 
人のうわさだけを元のして人を判断するのはよくない。
 
Chỉ dựa trên lời bàn tán mà phán đoán về một người là không tốt
 
実際にあった話をもとにして脚本を書いた
 
Tôi viết kịch bản dựa trên một chuyện đã xảy ra trong thực tế
Chú ý:
Đây là lối nói nhẹ hơn của「にもと(基)づいて」
 

Được đóng lại.