Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 110 : ~にそういない~(~に相違ない)Chắc chắn là, đúng là….

Giải thích:

Thể hiện sự trang trọng

Ví dụ:

犯人はあの男に相違ない
 
Thủ phạm đúng là gã đàn ông đó
 
彼女は3日前に家を出だまま帰ってこない。きっと田舎へ行ったにそういない。
 
Cô ấy đi vắng từ 3 hôm trước, nay vẫn chưa về, chắc đã về quê rồi
 
これを知ったら、彼はきっと烈火のごとく怒り出すに相違ない。
 
Nếu biết chuyện này chắc anh ấy sẽ giận sôi lên
 

Được đóng lại.