Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 103 : ~にきまってる(~に決まってる)Nhất định là

Giải thích:

Dùng để khẳng định việc gì đó nhất định là…, đương nhiên là….

Ví dụ:

こんないたずらをするのはあいつに決まっている。
 
Kẻ làm trò chọc phá này nhất định là hắn ta
 
きっと彼も参加したがるに決まっている
 
Nhất định là anh ấy cũng muốn tham gia
Chú ý:
Thường được dùng trong văn nói
彼は負けるに決まっている。
 
Anh ta nhất định sẽ thua.
 

Được đóng lại.