Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 90 : ~くらいで ( Chỉ có )

Giải thích:

Diễn tả ý không có chuyện quan trọng, chuyện đơn giản không gì phải chán nản

Ví dụ:

少し歩いたくらで疲れた、疲れたって言うなよ。
 
Chỉ đi bộ có chút xíu thôi mà đã mệt, đừng có nói mệt nhé
 
そんなことくらで子供でも分かる。
 
Chỉ có chuyện như thế thôi, ngay cả đứa bé cũng biết nữa

Được đóng lại.