Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 43 : Cách dùng DESHÔ

 

DESHÔ được dùng ở cuối câu khi nói về điều gì đó không chắc chắn hoặc phỏng đoán về tương lai.

Khi kết hợp với danh từ hoặc tính từ, dùng DESHÔ thay cho DESU ở cuối câu. Ví dụ với câu “Ngày mai, trời có lẽ mưa”.

 

 

“Ngày mai” là ASHITA. “Mưa” là AME. “Ngày mai trời sẽ mưa” là ASHITA WA AME DESU. Nếu thay DESU bằng DESHÔ, sẽ được ASHITA WA AME DESHÔ, “Ngày mai, trời có lẽ mưa”.

Khi kết hợp với động từ, thì đổi động từ sang dạng thông thường như thể từ điển hoặc thể NAI, và thêm DESHÔ vào sau. Ví dụ với câu “Anh ấy sẽ đi”. “Anh ấy” là KARE. “Đi” là IKIMASU. Cả câu nói là KARE WA IKIMASU. Thể từ điển của IKIMASU là IKU. Câu “Anh ấy có lẽ sẽ đi” là KARE WA IKU DESHÔ.

Trong bài 25, các bạn đã học YÔDA, cách nói thân mật của YÔDESU có nghĩa là “có vẻ như”. Vậy có điểm gì khác với DESHÔ? Hãy so sánh các ví dụ sau: 
KARE WA IKU YÔDESU là “Có vẻ như anh ấy sẽ đi”.
KARE WA IKU DESHÔ là “Anh ấy có lẽ sẽ đi.” 

Như vậy, từ hai ví dụ trên, có thể thấy rõ ràng là YÔDESU hay YÔDA, được dùng khi dựa vào tình hình đang diễn ra, bạn nghĩ là anh ấy sẽ đi. Còn DESHÔ được dùng khi bạn đơn giản chỉ phỏng đoán điều sẽ xảy ra trong tương lai. 

 

 

Được đóng lại.